Termeni și condiții

Site-ul https://www.vtm.ro este proprietatea Vulpoi & Toader Management SRL, cu sediul social în Buftea, Ilfov, Aleea cu Brazi 17-19C, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/1745/2007, CUI: 16414068.

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile pe teritoriul României.

Atunci când utilizați acest site, acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și Condițiile, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Vulpoi & Toader Management SRL, cu toţi membrii reţelei sale sau numai cu o parte dintre aceştia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor

Vulpoi & Toader Management SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Toate materialele și lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Vulpoi & Toader Management SRL sau a unor terţi care au autorizat Vulpoi & Toader Management SRL să le utilizeze.

Serviciile și aplicația prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau a modelului de administrare care sunt reprezentate pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, fără a se fi obţinut în prealabil acordul scris de la Vulpoi & Toader Management SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele Vulpoi & Toader Management (VTM) și logo-ul aferent, sunt mărci înregistrate de către Vulpoi & Toader Management SRL.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site. Acestea sunt folosite de Vulpoi & Toader Management SRL, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii susținute de Vulpoi & Toader Management SRL.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Vulpoi & Toader Management SRL sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a serviciilor de contabilitate oferite si/sau a altor servicii oferite de Vulpoi & Toader Management SRL. Imaginile de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Vulpoi & Toader Management SRL.

Nici o informație de pe acest site, referitoare la Vulpoi & Toader Management SRL, nu trebuie să fie considerată ofertă. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii.

Vulpoi & Toader Management SRL nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori.

Orice persoană care dorește să se informeze și/sau să achiziționeze serviciile prezentate pe site este rugată să contacteze Vulpoi & Toader Management SRL pentru a afla detalii privind disponibilitatea serviciului, condițiile contractuale, taxele, tarifele și comisioanele aferente.

Vulpoi & Toader Management SRL îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile existente în prezentul site, ocazional, fără preaviz, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Vulpoi & Toader Management SRL sau a angajaţilor săi.

Vulpoi & Toader Management SRL este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea serviciilor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru clienții și/ sau potențialii clienți ai Vulpoi & Toader Management SRL.

Limitarea repsonsabilității

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Vulpoi & Toader Management SRL, afiliaţii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Vulpoi & Toader Management SRL nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul www.vtm.ro

Accesul la serviciul prezentat pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și Condiții sau din utilizarea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale

Vulpoi & Toader Management SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost publicate pe site. Prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Termenii și Condițiile în vigoare.

Confidențialitate

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.vtm.ro, Vulpoi & Toader Management SRL se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de utilizatori la accesarea şi completarea formularului electronic de contact.

Vulpoi & Toader Management SRL utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

Administrarea parolelor și codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat Vulpoi & Toader Management SRL cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

Vulpoi & Toader Management SRL nu va putea fi responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

Date personale

Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, Vulpoi & Toader Management SRL nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă vă dați acordul pentru aceasta operațiune.

Nici o exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către Vulpoi & Toader Management SRL și afiliaţii săi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. În baza acestei legi, dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției.

Orice persoană care vizitează site-ul www.vtm.ro și care oferă date cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

– să primească, din partea Vulpoi & Toader Management SRL, prin email, buletine informative;

– datele personale să poată fi prelucrate, în vederea efectuării de studii de piață sau a transmiterii unor materiale promoționale specifice marketingului direct, de către Vulpoi & Toader Management SRL sau de către partenerii săi cu care derulează relații comerciale;

– soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate Vulpoi & Toader Management SRL.

Vulpoi & Toader Management SRL va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

Vulpoi & Toader Management SRL nu va închiria sau vinde baza de date unor terțe părți.

De asemenea, datele personale prelucrate de siteul vtm.ro sunt: Numele, Adresa de Email si numarul de telefon al utilizatorului care isi exprima acordul de a contacta Vulpoi & Toader Management pentru a primi ofertele de servicii si a lua legatura cu staff-ul aferent. Totodata, ne rezervam dreptul de a primi CV-ul candidatilor care isi doresc o cariera la Vulpoi & Toader Management SRL si ne asiguram ca numai noi avem acces la acesta si niciun alt tert.

Date fără caracter personal

Informaţiile fără caracter personal comunicate de utilizatorii site-ului sunt utilizate pentru a crea şi a propune produse şi servicii adaptate preferințelor acestora.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser utilizat, la platforma computerului şi la numele domeniului prin care este accesat site-ul nostru.

”Cookies”

Chiar de la prima vizită a dumneavoastră pe site-ul nostru, putem insera un cookie în computerul dumneavoastră. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web şi stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificăm personal. De o manieră generală, ne permite să înregistrăm informaţii referitoare la navigaţia computerului dumneavoastră pe site-ul nostru pe care le vom putea citi odată cu vizitele dumneavoastră ulterioare.

Puteţi să vă opuneţi inserării de cookies setându-vă browser-ul în acest mod.

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului deținut de Google, Inc., si implicit cookies. Categorii de cookies folosite: de performanță a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de retargeting și publicitate. Aceste cookies nu colectează date cu caracter personal și nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conținut adaptat preferințelor dvs. pe parcursul navigării pe Internet.

Daca doriți să aflați mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, vă rugăm consultați site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/ .

Pentru vizualizarea Google Analytics “Terms of Service”, vă rugăm să accesați linkul http://www.google.com/analytics/tos.html.

În cazul în care aveți neclarități cu privire la aceste mențiuni, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact de pe pagina Contact.

Am citit cele enunțate mai sus și declar că sunt de acord cu prevederile din Termenii și Condițiile enunțate mai sus.