VTM > Servicii juridice
VTM - Vulpoi & Toader Management

Servicii Juridice

Consultanța și asistența juridică este oferită clienților prin intermediul Societății Civile de Avocați “Vulpoi și Asociații” – înregistrată în Baroul București prin Decizia nr. 1361/28.07.2020, cu sediul în București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, etaj 3, sector 1.

“Vulpoi și Asociații” este o casă de avocatură full-service, ce asigură consultanță juridică și reprezentare în probleme complexe ce țin de activitatea comercială zilnică a mediului de afaceri.

Activitatea juridică a Casei de avocatură este împărțită în două departamente: Departamenul de consultanță și Departamentul de Litigii.

În cadrul consultanței juridice, Casă de avocatură asigură clienților asistență în diverse arii de practică, atât în vederea conformării cu cerințele legale, cât și cu privire la atingerea obiectivelor activității de business. “Vulpoi și Asociații” oferă servicii de reprezentare în procedurile contencioase, de arbitraj, mediere, precum și în alte tipuri alternative de soluționare a litigiilor.

 

Departamentul “Consultanță”

 • consultanță și asistență juridică privind problemele juridice întâmpinate de clienți în derularea activității de business;
 • servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul societăţilor comerciale;
 • consultanță juridică în sfera de servicii solicitate în domeniul imobiliar (analizarea situației juridice a imobilelor, redactarea și revizuirea contractelor de închiriere);
 • asistență juridică în analizarea, redactarea și revizuirea diverselor documente ale Clientului (contracte comerciale, notificări, convenții, cereri, adrese, etc.);
 • verificarea situației juridice a diverselor documente aferente unor proiecte sau tranzacții;
 • analizarea legislației apreciate ca fiind aplicabile materiei în speță încredințată de către Client spre soluționare.

 

Departamentul “Litigii”

 • reprezentarea intereselor clienților în cadrul procedurilor judiciare;
 • asistenţă și reprezentare în litigii fiscale;
 • consiliere juridică în scopul soluţionării litigiilor pe cale amiabilă;
 • reprezentare juridică în litigii civile şi comerciale, recuperări creanţe, contencios administrativ, raporturi de muncă, mediu, imobiliare, calitate produs, proprietate intelectuală, securitate, asigurări, taxare, finanţe şi concesiuni;
 • reprezentare în procedură de arbitraj şi litigii privind procedura de insolvenţă, lichidare, faliment.

Scopul nostru este acela de a ne asigura că toți clienții își îndeplinesc obiectivele lor de business, de aceea oferim consultanță în litigii administrative, creanțe legale etc.

DREPT CONTRACTUAL

Asistență juridică, redactare, modificare, verificare, revizuire contracte, acte adiționale, antecontracte în vederea elaborării și adaptării contractelor potrivit noilor reglementări și împrejurări;

LEGEA MUNCII

Litigiile de muncă, dreptul individual al muncii, contracte de muncă și scrisori de angajament, acțiuni disciplinare, suspendarea contractului, modificări ale contractului, rezilieri, etc.

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

 • demersuri legale, redactări diverse, reprezentări în fața diverselor organe abilitate;
 • redactare si atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunarilor generale;
 • modificarea actelor constitutive ale ONG-ului;
 • consultanță juridică și reprezentare în caz de dizolvare a asociației/fundației.

Serviciile noastre