VTM > Conformare GDPR
VTM - Vulpoi & Toader Management

Prelucrare datelor
cu caracter personal

În vederea asigurării conformității cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), VTM acordă clienților săi următoarele servicii de consiliere în:

  • Evaluarea gradului de conformare a agenților economici publici și privați la obligațiile ce le revin din implementarea GDPR;
  • Evaluarea riscurilor inițiale și a riscurilor reziduale asociate măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal și de protecția persoanelor vizate;
  • Elaborarea planului de acțiuni pentru diminuarea riscurilor asociate securității datelor cu caracter personal și de protecția persoanelor vizate;
  • Evaluarea impactului și monitorizarea implementării planului de de acțiuni pentru diminuarea riscurilor asociate securității datelor cu caracter personal și de protecția persoanelor vizate;
  • Evaluarea posibilului impact și implicit a riscurilor asociate incidentelor de securitate a datelor cu caracter personal;
  • Asistență în elaborarea și monitorizarea implementării planului de măsuri de diminuare a impactului incidentelor de securitate raportate; 
  • Asistență în relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Serviciile noastre