VTM > Fondul pentru mediu
VTM - Vulpoi & Toader Management

Fondul pentru mediu

Experții noștri specialiști în fondul de mediu acordă consultanță în vederea asigurării performanței sistemului de management al deșeurilor, astfel încât clienții VTM să respecte prevederile legale în vigoare și să contribuim împreună la protejarea mediului înconjurător.

Prin colaboratorii noștri putem elabora toate tipurile de documentații necesare obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al legislației de mediu:

 • audit de deșeuri;
 • întocmirea Programului de prevenire a generării deșeurilor.

Abordarea și metodologia presupune următoarele:

 • Punerea la dispoziție a personalului calificat, respectiv persoana responsabilă cu managementul deșeurilor;
 • Verificarea amplasamentului în vederea stabilirii neconformităților în ceea ce privește gestiunea deșeurilor generate si evitarea amenzilor prin conformarea cu legislația în vigoare;
 • Dosar propriu de evidență a deșeurilor;
 • Instruirea personalului;
 • Întocmire raport de activitate lunară;
 • Consultanță pentru îndeplinirea obligației de colectare separată;
 • Raportul anual al managementului de deșeuri cu depunerea acestuia la Agenția pentru Protecția Mediului;
 • Raportările lunare, semestriale sau anuale în funcție de activitatea desfășurată;
 • Consultanță în gestiunea ambalajelor/deșeurilor de ambalaje;
 • Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii pentru ridicarea deșeurilor;
 • Notificarea valabilității contractuale cu prestatorii de servicii pentru ridicarea deșeurilor;
 • Consultanță la întocmirea documentelor pentru transportul deșeurilor;
 • Înregistrarea societății în Sistemul Integrat de Mediu (după caz).

Serviciile noastre