VTM > Contabilitate
VTM - Vulpoi & Toader Management

Contabilitate

Serviciul de contabilitate este un instrument care trebuie să ajute în timp real echipa de management cu informații exacte și corecte pentru a lua cea mai bună decizie. 

La această categorie includem activităţile de contabilitate care sunt obligatorii pentru societate, conform legislaţiei româneşti:  

 • procesarea periodică a datelor contabile primare,  
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale periodice (decont TVA, declaraţie cumulativă, state de salarii şi declaraţii salariale, declaraţii aferente taxelor locale, declaraţii BNR), 
 • rapoarte semestriale şi anuale,   
 • orice alt document necesar a fi înregistrat în situaţii specifice.  

De asemenea includem în această categorie  informarea continuă a clienţilor privind schimbarea regulamentelor româneşti care influenţează activitatea acestora, riscurile identificate şi posibilităţile de evitare. 

În funcţie de necesităţile clienţilor, putem oferi pachete mai complexe de servicii contabile constând în  raportare conform IAS, transpunere şi implementare, cursuri de contabilitate, implementare de soft, training şi design particularizat. Acest pachet de servicii poate include întocmirea şi transpunerea informaţiilor contabile statutare în sistemul de raportare IAS, finalizându-se cu situaţii financiare, rapoarte şi detalierile aferente, prezentarea comparativă a situaţiilor financiare statutare şi conform IAS, explicarea politicilor contabile aplicate şi diferenţele rezultate din aplicarea celor două seturi de politici contabile (IAS şi RAS – Standarde de Contabilitate Româneşti). De la un caz la altul, putem folosi pachete de raportări predefinite, sau putem întocmi rapoarte specifice pentru client în funcţie de structura şi particularităţile activităţii sale. 

Putem asista clientul în alegerea celui mai potrivit program de contabilitate care să satisfacă nevoile sale atât din perspectivă financiară cât şi a performanţei. Softul de contabilitate nu numai că trebuie să fie în conformitate cu cerinţele legislaţiei româneşti dar trebuie de asemenea să răspundă şi cerinţelor de raportare ale societăţii, devenind un instrument de salvare a timpului şi a costurilor atât pentru departamentul financiar cât şi pentru managementul societăţii.  

Este bine cunoscută necesitatea unei bune posibilităţi de urmărire a tranzacţiilor unei societăţi în orice moment şi mai ales a tratamentului contabil corect aferent operaţiilor contabile într-un cadru legislativ care creează o dependenţă semnificativă între domeniul contabil şi fiscal. Etica profesională a societăţii noastre este: înregistrările corecte ale unei societăţi (bazate pe o bună practică contabilă) sunt punctul de început pentru întocmirea unor rapoarte corecte (din punct de vedere financiar) precum: rapoarte care ilustrează evoluţia diferiţilor indicatori economici şi financiari, bugete, strategii pentru dezvoltarea afacerii.    

Contabilitate financiară

 • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii ; 
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ; 
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară ; 
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare ; 
 • Contabilitate de gestiune ; 
 • Întocmirea bilanţului contabil ; 
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele ; 
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ ; 
 • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanță cu cerințele specifice fiecărui client, conform normelor de grup/IFRS ; 
 • Reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obținerea de certificate fiscale ; 
 • Asistență la audit ; 
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului. 

Contabilitate de gestiune

 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare ; 
 • Organizarea Centrelor de profit ; 
 • Organizarea gestiunilor ; 
 • Pregătirea personalui pentru operare în sistem gestiune stocuri si vânzare ; 
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora in cadrul organizatiei ; 
 • Asistenţă la operarea documentelor de gestiune, stocuri, vânzare; 
 • Crearea de documente personalizate pentru fiecare operaţiune cu siglele firmei ( facturi, chitanţe ) 
 • Pregătirea personalului pentru introducerea operațiunilor de casă și bancă ; 
 • Verificarea corectitudinii şi legalităţii operaţiunilor zilnice de încasãri si plăți cu numerar; 
 • Crearea de rapoarte personalizate; 

Serviciile noastre