VTM > Contabilitate financiară
VTM - Vulpoi & Toader Management

Contabilitate financiară

 • Asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii ; 
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare ; 
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară ; 
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare ; 
 • Contabilitate de gestiune ; 
 • Întocmirea bilanţului contabil ; 
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele ; 
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ ; 
 • Întocmirea de rapoarte financiare în concordanță cu cerințele specifice fiecărui client, conform normelor de grup/IFRS ; 
 • Reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obținerea de certificate fiscale ; 
 • Asistență la audit ; 
 • Asistență la controalele fiscale efectuate de organele statului. 

Serviciile noastre