VTM > Contabilitate de gestiune
VTM - Vulpoi & Toader Management

Contabilitate de gestiune

  • Consultanţă privind organizarea contabilităţii de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare ; 
  • Organizarea Centrelor de profit ; 
  • Organizarea gestiunilor ; 
  • Pregătirea personalui pentru operare în sistem gestiune stocuri si vânzare ; 
  • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora in cadrul organizatiei ; 
  • Asistenţă la operarea documentelor de gestiune, stocuri, vânzare; 
  • Crearea de documente personalizate pentru fiecare operaţiune cu siglele firmei ( facturi, chitanţe ) 
  • Pregătirea personalului pentru introducerea operațiunilor de casă și bancă ; 
  • Verificarea corectitudinii şi legalităţii operaţiunilor zilnice de încasãri si plăți cu numerar; 
  • Crearea de rapoarte personalizate; 

Serviciile noastre