VTM > Consultanță
VTM - Vulpoi & Toader Management

Consultanță

Consultanță fiscală

Nu trebuie să vă ingrijorati in legătură cu realizarea diferenţei între documentele legate de taxe şi cele nelegate de acest domeniu, sau dacă rambursarea taxelor va fi realizată în mod corect in acest an şi inregistrată la timp. Consultanţii noştri experimentaţi în domeniul taxelor vor rezolva aceste probleme pentru dumneavoastră. Vă vor consilia cu placere şi vă vor recomanda soluţii optime pentru compania dumneavoastră. 

Până în prezent, activitatea noastră s-a desfăşurat în domeniile prezentate în cele ce urmează : 

 • TVA ; 
 • Impozit pe venit; 
 • Impozit pe profit; 
 • Control financiar; 
 • Impozitarea societaţilor comerciale; 
 • Reţinere de impozite; 

Servicii oferite de specialisti in fiscalitate si management financiar ce vizeaza eficientizarea si optimizarea activitatii financiare in raport cu prevederile europene a fiscalitatii la nivel de intreprindere: 

 • Consultanta fiscala, expertiza contabila, certificare bilant; 
 • Consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora, etc.; 
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii; 
 • Consultanta privind reglementarile contabile pentru activitatile de import si export; 
 • Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil; 
 • Instruirea personalului cu privire la intocmirea corecta a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii; 
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli; 
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale; 
 • Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale, etc.; 
 • Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri; 
 • Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale; 
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii. 

Consultanță financiară

Consultanţii nostri experimentaţi în domeniul financiar vor rezolva aceste probleme pentru dumneavoastră. Vă vor consilia cu plăcere şi vă vor recomanda soluţii optime pentru compania dumneavoastră. 

În cadrul acestui serviciu vă oferim : 

 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare ; 
 • Consultanţă si asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar contabil ; 
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societaţii ; 
 • Consultanţă în întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli a societăţii ; 
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalitaţii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurări sociale etc. ; 
 • Consultanţă privind modul de intocmire a raportărilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc. ; 
 • Asistenţă in vederea evitarii dublei impuneri ; 
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenţă în obţinerea facilităţilor fiscale legale şi aplicabile societăţii ; 
 • Informare constantă privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale ; 
 • Consultanţă privind reglementările contabile pentru activităţile de import si export ; 
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale ; 
 • Asistenţă în timpul controalelor fiscale la sediul societăţii. 

Consultanță juridică

Consultanţii nostri experimentaţi în domeniul financiar vor rezolva aceste probleme pentru dumneavoastră. Vă vor consilia cu plăcere şi vă vor recomanda soluţii optime pentru compania dumneavoastră. 

În cadrul acestui serviciu vă oferim : 

 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare ; 
 • Consultanţă si asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar contabil ; 
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societaţii ; 
 • Consultanţă în întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli a societăţii ; 
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalitaţii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurări sociale etc. ; 
 • Consultanţă privind modul de intocmire a raportărilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc. ; 
 • Asistenţă in vederea evitarii dublei impuneri ; 
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenţă în obţinerea facilităţilor fiscale legale şi aplicabile societăţii ; 
 • Informare constantă privind modificarea legislatiei financiar-contabile si fiscale ; 
 • Consultanţă privind reglementările contabile pentru activităţile de import si export ; 
 • Asistenţă în redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale ; 
 • Asistenţă în timpul controalelor fiscale la sediul societăţii. 

Consultanță de management

Împreuna cu managementul organizatiei beneficiare, se pot re-proiecta si implementa noi metode de analiză şi evaluare a posturilor, de apreciere a performantelor angajatilor, noi scheme de motivare, noi sisteme moderne de recrutare si selectie. 

La nivel de organizatie, impreuna cu managementul firmei – pe baza analizei diagnostic pentru toate compartimentele – se elaboreaza strategia de firma precum si etapele tactice de realizare a acesteia, care pot porni de la re-proiectarea sistemului informational sau re-proiectarea structurii organizatorice pana la restructurarea completa a tuturor compartimentelor organizatiei. 

 • Consultanţă şi asistenţă managerială şi servicii de management financiar 
 • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii) 
 • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe 
 • Analiza şi organizarea fluxului informaţional (comunicarea între departamente) 
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare 
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei 

Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii 

A devenit clar faptul că este nevoie de un cadru robust pentru a identifica, evalua şi administra riscul într-un mod eficient, în linie cu aşteptările externe. Specialiştii VTM pot oferi asistenţă în implementarea unui cadru eficient şi integrat de administrare a riscurilor (Enterprise Risk Management – ERM). 

Serviciile noastre includ: 

 • Implementarea cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii, adaptate nevoilor specifice; 
 • Îmbunătăţirea structurilor existente de guvernanţă corporativă; 
 • Asistenţă în alinierea diferitelor componente ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii (de la apetit la risc la măsurarea riscului, de la stabilirea limitelor la strategia de risc, etc.); 
 • Îmbunătăţirea elementelor individuale ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii entităţi (identificarea, măsurarea, raportarea sau monitorizarea riscului, procesele aferente, etc.); 
 • Dezvoltarea şi integrarea modelelor privind măsurarea diferitelor tipuri de riscuri; şi 
 • Evaluarea independentă a cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii. 

Serviciile noastre