VTM > Consultanță juridică
VTM - Vulpoi & Toader Management

Consultanță juridică

M&A 

Departamentul juridic al Companiei noastre poate oferi clienţilor noştri o gamă largă de servicii profesionale, cum ar fi: 

 • servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul societăţilor comerciale; 
 • asistenţă în litigii fiscale; 
 • expertize contabile judiciare şi extrajudiciare; 
 • servicii de asistenţă referitoare la regimul juridic al cetăţenilor străini în România; 
 • asistenţă în procesul de formare, înregistrare sau modificare a Actului constitutiv; 
 • alte servicii fiduciare sau auxiliare; 
 • servicii privind îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce priveşte statutul „corporate”, asistenţă completă a clienţilor, în acord cu legislaţia locală, în procesul de înregistrare la Registrul Comerţului a diverselor modificări, cum ar fi, dar fără a se limita la: extinderea/modificarea adresei înregistrată, creșterea capitalul social prin aport în numerar sau prin conversia în acțiuni a creanțelor deținute de acționarii, extinderea mandatului administratorului/cenzorului, schimbarea administratorului/cenzorului Companiei, actualizarea obiectului de activitate etc.; 
 • servicii juridice privind statutul cetăţenilor străini, care cuprind, printre altele, obținerea/reînnoirea permiselor de ședere în România, obținerea/reînnoirea permiselor de muncă în România, obținerea de numere de înregistrare fiscală în România, schimbarea permiselor de conducere străine cu documente recunoscute de statul român, asistență în obținerea vizelor românești, asistență în obținerea vizelor de la autorități consulare străine în România; 
 • servicii de asistenţă privind investiţii imobiliare, care includ, printre altele, servicii de due diligence privind obiectul de proprietate a tranzacției, asistență completă cu privire la documentația juridică (de exemplu: acorduri, extrase de carte funciară etc.), asistență în ceea ce privește procesul de înregistrare a proprietăților la autoritățile române competente (autorități fiscale, funciare etc.), managementul proprietăţii etc.; 
 • consiliere juridică în scopul soluţionării litigiilor; 
 • reprezentare juridică în litigii civile şi comerciale, recuperări creanţe, contencios administrativ, raporturi de muncă, mediu, real estate, calitate produs, proprietate intelectuală, securitate, asigurări, taxare, finanţe şi concesiuni; 
 • reprezentare în procedura de arbitraj şi litigii în cazuri civile şi comerciale în care sunt implicate părţi de naţionalitate străină; 
 • reprezentare în procedura de arbitraj; 
 • servicii privind procedura de insolvenţă, lichidare, faliment.

Serviciile noastre