VTM > Consultanță de management
VTM - Vulpoi & Toader Management

Consultanță de management

Împreuna cu managementul organizatiei beneficiare, se pot re-proiecta si implementa noi metode de analiză şi evaluare a posturilor, de apreciere a performantelor angajatilor, noi scheme de motivare, noi sisteme moderne de recrutare si selectie. 

La nivel de organizatie, impreuna cu managementul firmei – pe baza analizei diagnostic pentru toate compartimentele – se elaboreaza strategia de firma precum si etapele tactice de realizare a acesteia, care pot porni de la re-proiectarea sistemului informational sau re-proiectarea structurii organizatorice pana la restructurarea completa a tuturor compartimentelor organizatiei. 

 • Consultanţă şi asistenţă managerială şi servicii de management financiar 
 • Consultanţă privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, structuri, definiri de funcţii) 
 • Elaborarea de proceduri şi norme interne privind desfăşurarea activităţii de bază şi a activităţilor conexe 
 • Analiza şi organizarea fluxului informaţional (comunicarea între departamente) 
 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare 
 • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul organizaţiei 

Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii 

A devenit clar faptul că este nevoie de un cadru robust pentru a identifica, evalua şi administra riscul într-un mod eficient, în linie cu aşteptările externe. Specialiştii VTM pot oferi asistenţă în implementarea unui cadru eficient şi integrat de administrare a riscurilor (Enterprise Risk Management – ERM). 

Serviciile noastre includ: 

 • Implementarea cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii, adaptate nevoilor specifice; 
 • Îmbunătăţirea structurilor existente de guvernanţă corporativă; 
 • Asistenţă în alinierea diferitelor componente ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii (de la apetit la risc la măsurarea riscului, de la stabilirea limitelor la strategia de risc, etc.); 
 • Îmbunătăţirea elementelor individuale ale cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii entităţi (identificarea, măsurarea, raportarea sau monitorizarea riscului, procesele aferente, etc.); 
 • Dezvoltarea şi integrarea modelelor privind măsurarea diferitelor tipuri de riscuri; şi 
 • Evaluarea independentă a cadrului de administrare integrată a riscurilor la nivelul întregii organizaţii. 

Serviciile noastre