Coadă la ghişeul Oficiului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

VTM > Blog > Coadă la ghişeul Oficiului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Nici nu a început bine anul 2020 şi iată că au reapărut cozile la ghişeele instituţiilor statului, de data aceasta având scopul de a obţine contul şi parola de la Oficiul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor (O.N.P.C.S.B), de către entităţile aşa-numite ,,raportoare’’ în sensul Legii 129/2019.

Intrarea în vigoare, în iulie anul trecut, a Legii 129/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor a trecut oarecum neobservata de specialiştii fiscali şi juridici, febra acestui act normativ cuprinzând întreg mediul profesiilor liberale abia acum, în luna ianuarie, când s-a împlinit termenul de depunere a declaraţiei privind persoana desemnată să raporteze anumite tranzacţii aşa-zis ,,suspecte’’ către ONPCSB.

Data limită pentru înregistrarea persoanelor juridice este 17 ianuarie, procedura implicând însă mai mulţi paşi cum ar fi: înregistrarea utilizatorului pe site, tipărirea formularului de înregistrare prin care se desemnează pesoana responsabilă să raporteze către oficiu, trimiterea prin poştă a acestui document sau depunerea la registratură şi transmiterea parolei, personal către reprezentantul care depune la registratură solicitarea sau prin poştă.

Ca o bucurie pentru aceste entităţi raportoare, anunţăm că pe pagina de internet onpcsb.ro a aparut o informaţie prin care se anunţă prelungirea termenului de creare a unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date, astfel încât desemnarea persoanei pentru raportarea on-line se poate face şi după 21 ianuarie 2020.

Cine are obligaţia depunerii faimoasei declaraţii? Toate profesiile liberale care nu sunt juridic organizate ca persoane fizice, de la avocaţi, experţi contabili, consultanţi fiscali, consultanţi imobiliari, executori judecătoreşti şi până la furnizori de servicii de jocuri de noroc şi agenţi imobiliari. 

De ce este atât de mare agitaţia pentru depunerea acestui formular? În primul rând, amintim că amenda pentru nedepunerea declaraţiei este exorbitantă, putând ajunge chiar la suma de 150.000 lei, apoi rolul deosebit de important pe care îl are această persoană în relaţia cu Oficiul pentru prevenirea şi combatrea spălării banilor, fiind obligată de Legea 129 să raporteze tranzacţiile suspecte precum şi tranzacțiile în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele.

De reţinut că termenul tranzacție include și operațiunile a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul în lei a 15.000 euro, care au elemente comune cum ar fi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natură sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate. Entitățile raportoare stabilesc în politicile  și normele interne, proporțional cu riscul spălării banilor și finanțării terorismului la care sunt expuse, termenul în care elementele comune prezintă relevanță, precum și orice alte scenarii ce ar putea da naștere unor tranzacții legate între ele.

Ce reprezintă o tranzacţie suspectă? Entităţile raportoare trebuie să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului, persoana sau împuternicitul/reprezentantul acesteia nu este cine pretinde a fi, precum şi în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.

Calvarul celor ce desfăşoară pfofesii liberale nu se încheie odată cu depunerea declaraţiei de desemnare a persoanei responsabile în relaţia cu Oficiul, entităţile raportoare având pe lângă obligaţia de a raporta aceste tranzacţii şi alte sarcini importante cum ar fi măsuri de cunoaştere a clientelei, obligaţia de evaluare a riscurilor, precum şi elaborarea şi implementarea unor proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor.

Entitățile raportoare transmit un raport pentru tranzacții suspecte Oficiului atunci când circumstanțele faptice obiective aferente unei relații de afaceri sau tranzacții ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacții suspecte prezentate public de Oficiu.

Important este faptul că şi Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite de îndată un raport pentru tranzacții suspecte Oficiului atunci când, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Comunitate, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că bunurile/fondurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului său persoana a încălcat obligațiile stabilite prin acest regulament.

Trebuie să reţineţi că o tranzacție  raportată ca suspectă la ONPCSB nu se efectuează până la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul înregistrării. Dacă Oficiul nu dispune suspendarea efectuării tranzacției în termenul menționat anterior, entitatea raportoare poate efectua tranzacția respectivă. Oficiul analizează și prelucrează informațiile, iar atunci când se constată existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, informează de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Toate aceste obligaţii impuse de noua lege privind prevenirea şi combaterea spălări banilor vin la pachet cu proiectul de ordonanţă de modificare a Codului de procedură fiscală care prevede obligaţia contribuabililor de a raporta aşa-numitele aranjamente transfrontaliere create în scopul diminuării obligaţiilor fiscale, precum şi cu noile obiective strategice ale ANAF în direcţia digitalizării întregului sistem informaţional.

Transformăm cozile de la ghişeu în click-uri pe dispozitive mobile!’’, este o declaraţie recentă a Ministrului Finanţelor Publice. Se promite că întregul sistem al ANAF va intra în epoca digitalizării, iar oamenii vor putea plăti taxele prin intermediul dispozitivelor mobile. Într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, ministrul prezintă o serie de măsuri legate de modernizarea ANAF şi a Spaţiului Virtual Privat (SPV). Pentru optimizarea şi simplificarea serviciilor aferente obligaţiilor fiscale, nefiscale şi plăţii taxelor, ministerul are în vedere modernizarea portalului ANAF, extinderea gamei de servicii oferite în SPV, extinderea disponibilităţilor serviciilor electronice către beneficiari prin realizarea portalului ANAF adaptate la smartphone şi tabletă, precum şi dezvoltarea unor aplicaţii pentru Android şi iOS pentru accesarea serviciilor.

Pentru eliberarea documentelor, se anunţă modernizarea platformei de arhivare elecronică şi îmbunătăţirea comunicării interinstituţionale, pentru schimb automat de date între Ministerul Finanţelor şi alte instituţii. Cu ajutorul unui cod de bară contribuabilul va putea urmări stadiul documentului depus şi va primi răspunsul în format electronic prin SPV.

Aşadar, se anunţă o perioadă de schimbări majore în cadrul ANAF, în care procesul de modernizare al acestei instituţii va fi accelerat, iar pentru realizarea obiectivului stabilit se va propune ca respectivul  proiect să fie considerat de siguranţă naţională. 

În concluzie, se doreşte crearea unei baze de date care să definească cât mai exact profilul de activitate al fiecărei entităti şi modul în care respectă legislaţia fiscală şi financiar-valutara în vigoare şi se raportează la cerinţele noii legi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, astfel încât să se prevină sustragerea de la declararea şi plata obligaţiilor către bugetul de stat, iar controalele fiscale să devină mult mai eficiente atât prin prisma rezultatelor (,,punct ochit-punct lovit’’)  cât şi al economiilor de resurse umane şi materiale.

Este evident că ANAF creează instrumente noi care să crească gradul de colectare a creanţelor fiscale, împrumutând din experienţa ţărilor vestice, axându-se în perioada următoare nu neapărat pe sporirea numărului de inspecţii fiscale, ci mai degrabă pe utilizarea unor noi surse de informaţii prin care să fie identificate rapid şi eficient firmele ce încearcă să fenteze statul.

Ceea ce trebuie să înţeleagă, în sfârşit, toţi administratorii societăţilor comerciale, indiferent de dimensiunea acestora şi obiectul de activitate, este faptul că a sosit timpul să apeleze la firme de contabilitate şi consultanţă fiscală de renume, cu o vastă experienţă în domeniu, care să îi îndrume în găsirea unor soluţii de optimizare fiscală, bazate însă pe respectarea strictă a legii şi care să le pună bariere atunci când încearcă să efectueze operaţiuni ce îi pot ruina financiar sau, mai grav, îi pot duce la pierderea libertăţii. Administratorii nu trebuie să privească un contabil sau un consultant fiscal ca o persoană care are rolul de a raporta operaţiunile suspecte către oficiu, ci mai degrabă ca pe un prieten care îţi doreşte binele arătându-ţi permanent calea de urmat în noua era informaţională în care trăim.

Indiferent dacă ai o afacere mică sau mijlocie, important este să găseşti contabilul care să-ţi ofere mai mult decât operarea documentelor într-un soft de contabilitate sau simpla depunere a declaraţiilor fiscale. A sosit vremea să se apeleze la contabili şi consultanţi proactivi care să te informeze permanent despre modificările legislative şi care să te tragă de mânecă atunci când nu respecţi legea, întrucât, după cum observaţi, A.N.A.F nu mai acceptă greşeli, iar orice greşeală contabilă te poate conduce facil către prăpastia falimentului.

Vă asigurăm că serviciile noastre de consultanță fiscală se vor ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră!